De AV’56 Wedstrijd- en Trimcommissie (WTC) is blij verrast, dat de deelnemers van de Ganzestad-baanwedstrijd vrijdag 17 augustus a.s. kunnen strijden om ereprijzen in contanten.

Die mogelijkheid ontstond dezer dagen door een toezegging van een bevriende atletiekliefhebber, die verder anoniem wil blijven. De nieuwe Ganzestad-baanwedstrijd (de voortzetting van Goes on Track)  past bij de inspanningen om de atletiek in Zeeland te stimuleren, en dan ook in de breedte. De WTC is er zeer blij mee en neemt dit aanbod graag aan.

Het aanbod voor de Ganzestad-avondbaan stelt de WTC in staat om de podiumplaatsen te belonen met 20, 10 en 5 euro. Voor baanrecords is er nog eens 25 euro per record beschikbaar. Deze armslag geeft aan, dat het aanbod van de anonieme gever zéér royaal is.

Open wedstrijd

De 1500m en de 3000m zijn op 17 augustus open onderdelen. Iedereen mag dus meedoen, ook deelnemers zonder een clublicentie. Wel zijn voor de 1500m limieten gesteld, zowel qua aantal deelnemers (maximaal 4 series van maximaal 12 deelnemers) als qua maximale tijd (6.00 min. voor alle categorieën). Voor de 3000m geldt, dat er maximaal 2 series van maximaal 20 deelnemers worden gelopen. Dit alles om het programma kort en krachtig te houden

Het evenement staat open voor sporters vanaf C-junioren tot en met masters; C-junioren worden ingedeeld bij de B-junioren. De categorieën (mannen en vrouwen) zijn dus B-junioren, A-junioren, senioren, masters (35+). De onderdelen: 100m, 200m, 1500m, 3000m, discus, kogel en ver.

Bij minder dan drie deelnemers per onderdeel worden de ingeschrevenen ingedeeld in de naast hogere categorie. De WTC laat de wedstrijd pas doorgaan als er minstens 75 voorinschrijvers zijn (voorinschrijving sluit op dinsdag 14 augustus te 18.00 uur). Schrijf dus tijdig in!!

Info is te vinden op www.av56.nl of op te vragen bij organisatieav56@zeelandnet.nl. Leden van AV’56 doen gratis mee.

Voor informatie en inschrijving: www.atletiek.nu/wedstrijd/main/24700 .

 

 

FOTO: Op de Ganzestad-avondbaanwedstrijd op vrijdag 17 augustus is ook het verspringen een van de onderdelen. (Foto: AV’56).

 

Share this post