Het klusteam van onze vereniging was zeer geschokt door het overlijden van ons erelid Paul Pieters. Een van de vele dingen die Paul deed, was immers het aansturen van het z.g. klusteam.

Binnen het klusteam is afgesproken dat onze accommodatie- en gebouwbeheerder Frank Bakker de leiding op zich zal nemen. Hij zal de lijst met actiepunten actualiseren en voor verdere uitvoering zorg dragen. Een van de eerste punten die bij de kop wordt genomen is het opbergsysteem voor de discussen en de kogels. Verder wordt het versleten zg. kogelbord verwijderd.

Voor een vlotte onderlinge communicatie tussen de 10 à 15 leden van het klusteam (ieder met zijn eigen voorkeur en/of specialisme) wordt binnenkort een WhatsAppgroep aangemaakt. Dat maakt de organisatie een stuk makkelijker.

Wie gouden handjes heeft en daarom wil aansluiten bij dit voorname werk binnen de vereniging, wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij Frank Bakker, bakk7694@planet.nl .

 

 kogel_bord_2018.jpg

FOTO: Een van de actiepunten van het klusteam is het verwijderen van het zg. kogelbord. Het is een oefenfaciliteit voor de kogelstoters. Het is roestig en aftands, en wordt weinig gebruikt. Het staat in de uiterste noordwestpunt van de baan. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post