Op een maandagtraining liet Marius Dek uit zijn mond vallen, dat hij exact 25 jaar trainer bij AV’56 was. Het was die dag echter 1 april. Wat moesten we dus geloven?

Het toeval wilde, dat onze voorzitter Cees-Jan Berman vorig jaar een oud stageboekje van Marius had mogen lenen, omdat Cees-Jan ook met een trainingscursus bezig was. Dat hij te lang getreuzeld had met het teruggeven van het boekje, kwam hem nu goed uit: in het stageboekje stond klip-en-klaar vermeld, dat Marius zijn cursus met goed gevolg had afgesloten op 31 maart 1994. De volgende dag begon hij al als trainer: 1 april….

Voor het bestuur was het jubileum van Marius reden om daar op woensdag 3 april even bij stil te staan. Marius en zijn AB-junioren werden tijdens de training naar binnen geroepen en in de kantine kreeg de jubilaris een mooi boeket bloemen overhandigd van onze nieuwe secretaris Helma Meeuwse, na een kort toespraakje van de voorzitter. En hij kreeg, uiteraard, eindelijk zijn stageboekje terug.

Marius heeft zich als trainer altijd beziggehouden met de specialisatie sprint en horden, voor de AB-junioren. Volgens zijn eigen opgave is hij in het verleden ook nog ‘atletiektrainer’ geweest (daarvoor was toen geen diploma nodig) en jurylid.

(Het is overigens voor de vereniging lastig na te gaan, hoe lang onze trainers al training geven. Bij de vereniging wordt dat niet altijd geregistreerd, evenmin bij de AtletiekUnie. In het geval van Marius Dek kwam het bestuur er min of meer toevallig achter). 

marius_25_1_2019.jpg

FOTO: Overhandiging van het jubileumboeket aan Marius door Helma Meeuwse.

 

 marius_25_2_2019.jpg

FOTO: Bij deze feestelijke gelegenheid kreeg Marius ook eindelijk zijn stageboekje uit 1994 terug… (Foto’s: Huib Boogert)

 

Share this post