De categorie-indeling

Wil je weten in welke categorie je dit jaar valt, kijk dan in het onderstaande overzicht:

 

Jongens/meisjes

Lidsoort 

 

Mannen/vrouwen

Vrouwen

Mannen

       

U8 (Minipupillen) geboren in

2017

1

2

U9 (Pupillen C) geboren in

2016

3

4

U10 (Pupillen B) geboren in

2015

5

6

U12 (Pupillen A) geboren in

2014/2013

7

8

       

U14 (Junioren D) geboren in

2012/2011

9

10

U16 (Junioren C) geboren in

2010/2009

11

12

U18 (Junioren B) geboren in

2008/2007

13

14

U20 (Junioren A) geboren in

2006/2005

15

16

       

Senioren geboren in

2004 en eerder

17

18

       

Masters geboren in

1989 en eerder

21

22

 

Deze indeling is met ingang van 01 november 2023 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. 

 Lidsoort

Vrouwen

Mannen

Recreant

31

32

Recreant (pupillen leeftijd)

33

34

Recreant (junioren leeftijd)

35

36

Wandelaars

37

38

     

Géén wedstrijdlid of recreant, dus overig (bijv. jurylid)

41

42

Idem, pupillen leeftijd

43

44

Idem, junioren leeftijd

45

46

 

Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.