De categorie-indeling

Wil je weten in welke categorie je dit jaar valt, kijk dan in het onderstaande overzicht:

 

Jongens/meisjes

Lidsoort 

 

Mannen/vrouwen

Vrouwen

Mannen

       

U8 (Minipupillen) geboren in

2016

1

2

U9 (Pupillen C) geboren in

2015

3

4

U10 (Pupillen B) geboren in

2014

5

6

U12 (Pupillen A) geboren in

2013/2012

7

8

       

U14 (Junioren D) geboren in

2011/2010

9

10

U16 (Junioren C) geboren in

2009/2008

11

12

U18 (Junioren B) geboren in

2007/2006

13

14

U20 (Junioren A) geboren in

2005/2004

15

16

       

Senioren geboren in

2003 en eerder

17

18

       

Masters geboren in

1988 en eerder

21

22

 

Deze indeling is met ingang van 01 november 2022 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag.

 

 

Lidsoort

Vrouwen

Mannen

Recreant

 

31

32

Recreant (pupillen leeftijd)

 

33

34

Recreant (junioren leeftijd)

 

35

36

Wandelaars

 

37

38

       

Géén wedstrijdlid of recreant, dus overig (bijv. jurylid)

 

41

42

Idem, pupillen leeftijd

 

43

44

Idem, junioren leeftijd

 

45

46

 

Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.