Gedragsregels, maatregelen en gebruiksregels AV'56

Twee belangrijke uitgangspunten: 

 1. Lid worden van AV’56 doe je op vrijwillige basis, omdat je de atletieksport leuk vindt.
 2. Training geven doet de trainer op vrijwillige basis en voor zijn/haar plezier.

 

GEDRAGSREGELS:
 1. Je bent 5 minuten vóór de training aanwezig (dus niet te laat of te vroeg).
 2. Je luistert als de trainer uitleg geeft.
 3. Je volgt de opdrachten van de trainer op.
 4. Je valt geen medeatleten lastig tijdens activiteiten van de vereniging.
 5. Niet roken binnen de hekken van AV’56.
 6. Alleen op de wc's plassen, niet buiten.
 7. Vrienden die de training bezoeken blijven aan de buitenkant van de atletiekbaan. Het lid, dat een vriend of vriendin meeneemt, is hiervoor verantwoordelijk.
 8. Ook bij AV’56 gelden de normale, gangbare maatschappelijke normen.

MAATREGELEN:

De trainer is bevoegd onderstaande maatregelen zelfstandig uit te voeren:

 1. Bij overtreding van een van bovenstaande regels geeft de trainer een waarschuwing.
 2. Bij een volgende waarschuwing op dezelfde avond wordt de atleet naar de kant gestuurd; na de training praat de trainer met de atleet en worden (in geval van jeugdleden) de ouders op de hoogte gesteld.
 3. De atleet doet de volgende training gewoon weer mee.
 4. Als de atleet op een volgende training opnieuw via dezelfde procedure naar de kant wordt gestuurd, volgt een schorsing van trainingen en wedstrijden gedurende 1 maand.
 5. Bij een derde herhaling kan het bestuur beslissen het lidmaatschap te ontbinden.

Belangrijk voor het gedrag is de groepsnorm. Deze norm wordt bepaald door de trainers en kaderleden. Het plezier in de atletieksport voor trainers en zeker ook voor de atleten, staat voorop. De gedragsregels en maatregelen zijn een middel om de grenzen te bewaken.

GEBRUIKSREGELS ACCOMMODATIE

Niet-leden kunnen alleen met toestemming (via gemeente Goes of AV'56) en dan op eigen risico gebruikmaken van de accommodatie.

RONDBAAN
Baan 1 en 2 zijn voor de tempo's; voor rust of oefeningen gebruik de overige banen. Let op bij het oversteken van de baan.

MIDDENTERREIN (springen en werpen)
Tijdens trainingen of wedstrijden niet door een aanloop of een sector lopen.

MATERIALEN
Wees er zuinig op en zet alles op zijn plaats terug.

KRACHTRUIMTE
Alleen toegestaan met toestemming van een trainer.

BERGRUIMTE, KLEEDRUIMTE EN KANTINE
Laat alle ruimtes opgeruimd en netjes achter.

TRAINING BUITEN DE BAAN
Als het donker is, is een reflectiehesje verplicht.

Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 30 maart 2012