Kopij insturen voor deze website?

 

Gebruik onderstaande tips, die het voor ons gemakkelijker maken om de kopij goed te verwerken en de site overzichtelijk te houden. Voor vragen kun je altijd terecht op redactie[AT]av56[DOT]nl. Bij voorbaat dank voor je medewerking.

 • Maak je tekst a.u.b. als Word-bestand. Verstuur dit als bijlage bij een e-mail.
 • Houd je informatie zo kort mogelijk. Korte teksten worden beter gelezen dan langere.
 • Geef je tekst een korte kop/titel, waaruit direct blijkt waar het over gaat.
 • Vermeld in een wedstrijdverslag naam, datum en plaats van het evenement en wie wat gepresteerd heeft/hebben (voornaam, achternaam en categorie). Een paar leuke foto's zijn altijd welkom.
 • Vermeld (boven of onder je tekst) een datum en de naam van de opsteller .
 • Voor opname van de sportprestaties in de ranglijsten van AV'56 stuur je een cc'tje naar Kees van den Pol.
 • Teksten die uitnodigen tot reactie en/of discussie en die niet specifiek gaan over AV'56, kun je beter aanbieden bij de site van Atletiek Zeeland.
 • De AV'56-site is ook niet bedoeld om klachten, discussie of onenigheden met anderen te delen. Doe dat s.v.p. rechtstreeks met de directbetrokkenen.
 • Algemeen: probeer ervoor te zorgen, dat de webmaster zo weinig mogelijk (corrigeer)werk aan je kopij heeft. Dan wordt je tekst meestal nog dezelfde dag geplaatst.
 • Opsturen naar redactie[AT]av56[DOT]nl.

Foto's

Er worden steeds meer foto's aangeboden voor de site. Dat maakt de site levendig, en aantrekkelijk om te bezoeken. Maar ook hier moeten we ervoor waken, dat we niet worden overladen met te grote hoeveelheden.

 • Probeer het aantal foto's te beperken door vooraf een selectie te maken.
 • Noem naam, plaats en datum van het evenement, plus de naam van de fotograaf.
 • Foto's kunnen gestuurd worden naar foto[AT]av56[DOT]nl.
 • Voor het aanleveren van meerdere foto's raden wij WeTransfer aan. Ga hiervoor naar www.wetransfer.com en richt de foto's aan foto[AT]av56[DOT]nl.

Weigering kopij

De redactie heeft altijd het recht om tekst- of fotomateriaal te weigeren als het niet past binnen de doelstelling van de site ├│f als het aangeleverde materiaal te groot of onhandelbaar is.