Olympisch netwerk Zeeland


Beste jeugdleden / ouders;

Hierbij willen wij als AV'56 onder de aandacht brengen dat er de mogeljkheid bestaat om bij talentvolle atleten ondersteuning aan te vragen bij olympischnetwerk Zeeland in samenwerking met de KNAU, mochten er mensen in aanmerking komen dan kun je met bijgevoegde richtlijnen zien of dat ook werkelijk zo is, ook kan je informatie vinden op de website www.olympischnetwerkzeeland.nl.

Bestuur AV'56

 

Voorwaarden

Formulier