Reiskostenvergoeding

 

Regelmatig worden er vragen gesteld over de wijze van vervoer en de hoogte van de reiskostenvergoeding.

In de infogids staat hierover onderstaand stukje geschreven:


Bij de pupillencompetitie wordt via de trainer(s) bekendgemaakt, wie er meegaan naar de wedstrijd. Onderling vindt er afstemming plaats over wie rijdt en of er nog plaatsen vrij zijn in de auto.

Voor een rit wordt een kleine reiskostenvergoeding van elke deelnemer gevraagd: bestemming in Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) 3 euro per persoon, bestemming in Zeeuws-Vlaanderen en overig Zuid-Nederland 4 euro per persoon.

Er wordt vooraf altijd informatie verstrekt over de wedstrijden en eventueel het vervoer.

 

De reiskostenvergoeding dient met de chauffeur afgerekend te worden.

Het staat de ouders uiteraard vrij om bij toerbeurt te rijden en dan onderling geen reiskosten te verrekenen.

Voor reizen naar wedstrijden buiten de provincie wordt ook vaak het tarief van euro 0,19/km gerekend.

Voor beide wijzen van vervoer is het belangrijk, vooraf afspraken te maken met de chauffeur over het verrekenen van reiskosten, zodat hierover achteraf geen misverstanden ontstaan.