Tijdens de redelijk bezochte bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 19 mei 2017 is baanatleet Cees-Jan Berman gekozen tot nieuwe voorzitter van AV’56. Hij had zichzelf als kandidaat aangeboden.

De vereniging had een nieuwe voorzitter nodig, omdat Cees Goosen moest aftreden. Hij is gekozen in het hoofdbestuur van de AtletiekUnie en men vindt daar dat die functie onverenigbaar is met het voorzitterschap van een aangesloten vereniging.

De verkiezing van zijn opvolger Cees-Jan geschiedde zonder hoofdelijke stemming. De aanwezigen hadden een zodanig vertrouwen in de nieuwe kandidaat, dat ze stemming overbodig vonden. Cees-Jan werd bij acclamatie gekozen. Er waren geen tegenstemmen of onthoudingen.

Aan het begin van de ingelaste ALV legde (toen nog) voorzitter Cees Goosen nog eens uit, waarom hij moest terugtreden. “In feite stond ik op de nominatie om volgend jaar volgens rooster af te treden. Het is door de benoeming bij de AU dus een jaar vroeger geworden”, zei hij. Hij prees zich gelukkig, dat het AV’56-bestuur niet lang heeft hoeven zoeken naar voorzitterskandidaten. Er waren er meerdere. Uiteindelijk bleef Cees-Jan Berman daarvan over.


Beleidsplan spreekt aan

Voorafgaand aan zijn verkiezing somde Cees-Jan een aantal redenen op, waarom hij zich had aangeboden voor de voorzittersfunctie. “De vereniging zocht iemand die wedstrijdatleet is en die de vereniging goed kent. Verder is er veel om de schouders onder te zetten. Het beleidsplan voor de komende vijf jaar is nét gereed. De inhoud daarvan spreekt me ook erg aan”.

Op vragen uit de vergadering, welke thema’s de nieuwe voorzitter als ‘speerpunten’ ziet, noemde hij a) de werving van nieuwe jeugdleden (op scholen, etc), b) verdere stimulering van de wedstrijdsport en c) het herkennen en stimuleren van nieuwe talenten.

Cees-Jan Berman (46) houdt zich uitsluitend bezig met de baanatletiek, en dan vooral de korte afstanden. Ook zijn zoon Florian is lid (C-pupil). In het dagelijks leven heeft hij sinds 2002 een eigen internetbedrijf te Goes, gevestigd aan de Beatrixlaan. Hij runt dat bedrijf samen met zijn vrouw Brigit. Zij fotografeert vooral. Tussen 2004 en 2013 was Cees-Jan voorzitter van de Stichting Fietsers voor Fietsers.


Toespraken

Namens de aanwezige leden begroette Niek Flipse (ook een oud-voorzitter) de nieuwe voorzitter als komende man bij een van de grootste sportverenigingen van de gemeente Goes. “Persoonlijk ben ik erg blij, dat je afkomstig bent uit de baanatletiek. Dáár ligt immers de oorsprong van onze sport”. Tot de scheidend voorzitter sprak hij dankwoorden voor het vele werk (waaronder de verbouwing c.q. uitbreiding van het clubgebouw) van de afgelopen jaren sinds 2012.

Penningmeester John van Anrooij sprak soortgelijke dankwoorden tot ‘vertrekker’ Cees Goosen. Hij zei te hopen, dat Cees de ervaringen bij AV’56 zal meenemen naar de AtletiekUnie. Overigens blijft de oud-voorzitter uiteraard lid van AV’56. “Hij heeft niet voor niets onlangs een cursus jurylid gevolgd. We zullen ‘m dus nog regelmatig op de baan zien”. Tot slot waren er bloemen als blijk van erkentelijkheid.

** Op de ledenvergadering werd ook bekendgemaakt, dat de langdurige voorzittersvacature bij de Wedstrijd- en Technische Commissie (WTC) van AV’56 is ingevuld. (Daarop komen we een van de komende dagen in een apart bericht terug).

 

ceesjan_voorzitter2_2017.jpg

FOTO: De nieuwe voorzitter Cees-Jan Berman hanteert met verve de voorzittershamer.

 

ceesjan_voorzitter1_2017.jpg

FOTO: Bloemen voor scheidend voorzitter Cees Goosen, aangeboden door secretaris Vera Wisse (Foto’s: Huib Boogert).