Onze Wedstrijd- en Trimcommissie (WTC) is op zoek naar leden/vrijwilligers, die het corveeteam willen aanvullen. Veel leden helpen al, maar extra mankracht is gewenst.

Op dit moment is er vooral behoefte aan vrijwilligers voor de diverse baanwedstrijden van dit jaar.

De WTC organiseert al onze eigen AV’56-wedstrijden, maar kan dat niet zonder de inzet van zeer gewaardeerde corveeërs, die om beurten gereedzet- en opruimwerkzaamheden verrichten.

Als je óók wil helpen (gráág!), dan kun je je melden bij onze corveecoördinator Hans Vermeulen (zie mailadres verderop in dit bericht).


Baan en weg

De vrijwilligers doen dat corveewerk bij baan- en wegwedstrijden. Dat werk ziet er ongeveer als volgt uit.

  • Baanwedstrijden: gereedzetten materialen en inrichting wedstrijdonderdelen.
  • Wegwedstrijden: parcours uitzetten d.m.v. linten, hekken en borden, start-/finishgeluidsinstallatie opstellen/aanbrengen, parcoursbeveiliging verzorgen.

De werkzaamheden duren ongeveer 2 uren vóór een wedstrijd en 1 uur na afloop van een wedstrijd.


Aanmelden is zeer gemakkelijk

De vraag aan iedereen is (met name aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen bij de vereniging) om je via onderstaand formulier op te geven, met vermelding van je voorkeur voor welke wedstrijd(en). Vul het formulier in en mail het naar Hans Vermeulen: corveeav56@zeelandnet.nl.

Graag vóór 28 februari!

(Kijk later via de link, of je ingedeeld ben).

 

Share this post