De cursus ‘jurylid algemeen’ voor beginnende juryleden gaat dit najaar definitief door. AV DeltaSport te Zierikzee is dit keer de organisator.

De vorige cursus ‘jurylid algemeen’ in onze regio werd gehouden op onze eigen baan en kantine. Dit keer is de baan van AV Delta Sport in Zierikzee de plaats van handeling. Enkele leden van AV’56 hebben zich intussen al opgegeven.

Als data zijn vastgesteld:

  • Zaterdagochtend 17 november 09:30 – 13:00 uur
  • Zaterdagochtend 8 december 09:30 – 13:00 uur
  • Zaterdagochtend 15 december 09:30 – 13:00 uur

Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Ze moeten wel een lidmaatschapsnummer hebben van de AtletiekUnie. Als ze dat niet hebben, kunnen ze contact opnemen met  voorzitter@av56.nl. Dan wordt geregeld, dat hij/zij als vrijwilliger wordt aangemeld in het systeem. (We kunnen moeilijk verwachten, dat bijv. een ouder van een pupil lid moet gaan worden, als hij/zij zich vrijwillig aanmeldt als jurylid!). Het bijbehorende online studiemateriaal komt ter beschikking, zodra de cursist zich heeft aangemeld.

Er is géén afsluitende toets of examen. De opleider bepaalt aan de hand van indrukken en aanwezigheid, of de cursist geschikt is om zelfstandig aan de slag te gaan.

Hieronder staat de link om in te schrijven. Wel graag een bericht naar voorzitter@av56.nl, wanneer iemand zich ingeschreven heeft. Dan houden we zicht op het aantal aanmeldingen.

https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=901&ctrl=CourseOverview&courseId=802342

Er zit ook een carpooloverzicht aan het inschrijfsysteem gelinkt. Het advies is, om dat in te vullen. Erg handig!

Link naar de site van de AtletiekUnie met meer info over de cursus is:  https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/juryopleidingen/jurylid-algemeen


‘Jurylid algemeen’ is een duizendpoot
 

Een officieel opgeleid ‘jurylid algemeen’ is binnen een atletiekvereniging een ware duizendpoot. Bij het hoogspringen legt hij/zij de afgesprongen lat terug, of noteert hij de spronghoogte. Bij de werpnummers meet hij (met lint) de geworpen afstand, of noteert hij de afstand of brengt hij de speer, discus en kogel terug. Bij het kogelstoten egaliseert hij na elke worp het perk. Bij het verspringen wordt de aanloop vrijgegeven, wordt de bak aangeharkt en wordt de gesprongen afstand genoteerd. Bij loopnummers wordt handgeklokt.

Kortom, een ‘jurylid algemeen’ is van alle markten thuis. Hij/zij is multi-inzetbaar.


Niet ieder weekend de pineut!

Het AV’56-bestuur is zeer blij met de cursus in Zierikzee en met de openstelling van de aanmelding. Het bestuur plaatst daarom deze enthousiasmerende kanttekening: “Denk niet direct: dat ga ik niet doen, want dan ben ik iedere zaterdag de pineut… Nee hoor! Dat valt reuze mee! De WTC (Wedstrijd- en Trimcommissie) is blij met iedere vrijwilliger, al kun je maar 2x per jaar!”

“Je ontvangt van tevoren een wedstrijd-jaaroverzicht en dan kun je aangeven wanneer je kunt. Ook wordt er natuurlijk rekening mee gehouden, dat je tijdens een wedstrijd je eigen zoon of dochter tussendoor wel even in actie wil zien”.

 

 jury_cursus2_2018.jpg

FOTO: ‘Juryleden algemeen’ aan het werk bij het hoogspringen. (Foto: AV’56).

 

Share this post