De zomer van 2019 zal voor AV’56 in het teken staan van de renovatie van onze atletiekbaan. De werkzaamheden zullen in totaal enkele maanden duren. Voor trainingen en wedstrijden moet elders accommodatie worden gevonden. Opdrachtgever voor de renovatie is de gemeente Goes, de eigenaresse van de baan.

De voorbereidingen van de baanrenovatie zijn sinds april in volle gang. De stand van zaken op dit moment is, dat AV’56 zijn wensenlijstje heeft ingediend bij de gemeente en dat de gemeente nu bekijkt wat daarvan gerealiseerd kan worden uit het beschikbare budget. Dat budget bedraagt 5,5 ton. Ook wordt gesproken over de tijdelijke, vervangende accommodatie elders.

De baanrenovatie is urgent, omdat bij een tweejaarlijkse inspectie door het keuringsinstituut ISA onze baan is afgekeurd. Aangezien de gemeente een veilige baan wil, en de AtletiekUnie een moderne baan, zijn onlangs de tekortkomingen op een rij gezet.

Zo werd onder meer vastgesteld, dat de demping van de kunststofbaan tekortschiet, dat de afmetingen van de springbakken (hoog, ver, polshoog) niet voldoen, dat het baanoppervlak op sommige punten zichtbaar glad is en dat de vlakheid geen honderd procent is.

Een verhaal apart is de ondergrond. Die moet stabiel zijn. Of dat zo is, probeert de gemeente in te schatten door in de komende weken boringen te doen. Pas als volgende zomer de baan openligt (dus als de 2 cm dikke kunststoflaag is verwijderd), kan echter pas definitief worden vastgesteld of de onderlaag compleet vervangen moet worden of dat volstaan kan worden met reparatie. Die onderlaag bestaat 10-12 cm verharding (puin) met daarop 10 cm asfalt.


Twee werkgroepen

Om de baanrenovatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn aan AV’56-zijde twee kleine werkgroepen in het leven geroepen. Eén groep houdt zich  bezig met de techniek van de nieuwe baan (Paul Pieters, Frank Bakker, aangevuld met Lomme Siebenga van de AtletiekUnie). De andere groep (Vera Wisse, Vivian Karelse, Marius Dek en Frank Bakker) richt zich op de vervangende trainings- en wedstrijdaccommodatie gedurende de renovatiewerkzaamheden. Beide groepen werken nauw samen met de gemeente.

Het wensenlijstje dat AV’56 aan de gemeente heeft overhandigd, is lang, maar de hoogste prioriteit hebben de volgende punten: renovatie van de baan, toevoeging tweede sprintbaan aan de westkant, betere oefenringen voor het kogelstoten, nieuwe springbakken voor hoog, polshoog en ver (inclusief HSS-configuratie) en verbetering van de steeplechasebak.

De kosten van het totale wensenlijstje gingen het budget van de gemeente te boven. In onderling overleg wordt nu bekeken, wat de hoogste prioriteit heeft en of er elders wellicht nog aanvullende financieringsfondsen gevonden kunnen worden.

Eén ding is intussen wel duidelijk: de rode kleur van de kunststofbaan is een blijvertje. Er komt géén blauwe baan. Het werken met de rode kunststof is een bewezen techniek, aldus gemeente en AV’56.


Tijdsspanne

Wanneer de werkzaamheden aan de baan precies worden uitgevoerd, en hoe lang ze zullen duren, is vooraf niet exact aan te geven. Alle partijen (gemeente, AV’56, aannemer) houden een ‘venster’ aan van vijf maanden, te weten de zomermaanden.

Als formeel begin staat 1 april in de agenda’s, als formeel einde 1 september. De reële duur van de werkzaamheden hangt onder meer af van de weersomstandigheden en van de vraag of de onderlaag al of niet integraal vervangen moet worden.

Gedurende deze tijdsspanne van vijf maanden zullen gemeente en AV’56 zo veel mogelijk proberen vervangende trainingsfaciliteiten te vinden op sportpark Het Schenge. Voor wedstrijden zijn al contacten gelegd met Delta Sport te Zierikzee, voor gebruik van de baan aldaar.

Als de baanrenovatie op schema verloopt, zou de officiële heringebruikname kunnen geschieden op de dag van de clubkampioenschappen.

 

 luchtfoto_harry_2018.jpg

FOTO: Onze atletiekbaan vanuit de lucht (Foto: Harry Lavooij).

 

Share this post