Vergeet niet, je als vrijwilliger van de vereniging aan te melden voor de vrijwilligersbarbecue. De heerlijke ‘smulavond’ is op vrijdagavond 29 september, maar de aanmelding sluit al op donderdag 21 september.

De barbecue wordt aangeboden door het bestuur, uit erkentelijkheid voor al het belangeloze werk van de vrijwilligers voor de vereniging. Aanmelden bij Franklin van Anrooij ([email protected]), onze vrijwilligerscoördinator.

Partners zijn uiteraard ook van harte welkom. Daarvoor wordt een vergoeding gevraagd van 12,50 euro, inclusief 2 consumptiemunten. Te betalen voorafgaande aan de barbecue.

Vergeet niet uw eventuele dieetwensen door te geven zodat daar, waar mogelijk, rekening mee gehouden kan worden.

Er worden géén persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Wijs elkaar erop en geef het aan elkaar door. Ieder die zichzelf een vrijwilliger vindt, mag zich aanmelden!