Op donderdagmorgen 13 september is plotseling overleden ons erelid Paul Pieters. Hij was 66 jaar. Zijn verdiensten voor AV’56 zijn nauwelijks met een pen te beschrijven, het verlies voor de vereniging evenmin. Zijn overlijden veroorzaakte een schokgolf binnen de club.

Op vrijwel elk terrein binnen de vereniging was hij ooit actief. Dat gold trouwens ook voor zijn vrouw Anneke. Beiden werden erelid in 1994. De vereniging leeft zeer mee met de familie.

Paul Pieters is bijna vijftig jaar lid van AV’56 geweest. Volgens de ledenadministratie trad hij in 1969 toe tot de vereniging. Dat betekent, dat hij volgend jaar precies 50 jaar lid zou zijn. Helaas was hem dat niet gegeven.


Met elkaar verbonden

Hoezeer Paul en AV’56 met elkaar verbonden waren, blijkt onder meer uit het feit, dat zijn laatste gang richting de baan was. Hij overleed bij zijn auto, waarmee hij naar AV’56 wilde rijden om daar de zgn. Onderhoudsploeg te instrueren over de te verrichten werkzaamheden. Hij zou de baan nooit bereiken. Hij overleed aan een hartstilstand.

In de beginperiode van zijn lidmaatschap hield Paul zich bezig met allerlei onderdelen van de atletieksport. De sportieve prestaties waren niet indrukwekkend, maar dat hoefde ook niet voor hem, het plezier in de sport stond voorop. Uit de prestatielijsten blijkt, dat hij deelnam aan veel loopnummers (100m, 200m 1500m en 5000m), aan hoog- en verspringen, en aan alle werponderdelen (kogel, discus, speer).

Deze waslijst aan wedstrijdactiviteiten werd uitgebreid met een (nog grotere) waslijst aan organisatorische activiteiten. Samen deden Anneke en Paul Pieters zéér lang de ledenadministratie, het materiaalbeheer, trainingen, organisatie van wedstrijden (waaronder Indoor Zeeland), organisatie van de legendarische Koebel-kampen, bestuurslidmaatschappen, etc.

Op het wedstrijdvlak was Paul bij wedstrijden (baan, weg) vaak wedstrijdleider of scheidsrechter. Voor de landelijke AtletiekUnie was hij nationaal scheidsrechter. Bij AV’56 adviseerde hij intensief bij de bouw (en later de verbouw) van ons clubgebouw. Hij had ook een stevige vinger in de pap bij de technische advisering inzake de nieuwe atletiekbaan, die gemeente Goes volgend jaar bij ons aanlegt. De ontwerpers en de bouwers zullen zijn formidabele geheugen en zijn enorme feitenkennis node missen.


Grote Clubactie

Vele jaren verzorgde Paul met grote inzet en originaliteit de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook dit jaar nam hij de actie voor zijn rekening, ondanks het feit dat hem dat zwaar viel door een onwillig hart en diabetes. De leden van AV’56 zouden voor Paul een mooi ‘monument’ kunnen oprichten door dit jaar een recordhoeveelheid loten te (ver)kopen.  De verkoop loopt tot half november.

Verder stak Paul de laatste jaren veel tijd en energie in een AV’56 Onderhoudsploeg die hij zelf had geformeerd. Een vaste ploeg van technisch vaardige, bereidwillige AV’ers werkt op gezette tijden (soms dagelijks) aan onze gebouwen, installaties en materialen. De bezittingen van de club waren daarom altijd tiptop in orde.

In het dagelijks leven was Paul destijds ambtenaar bij de gemeente Goes (afdeling vergunningen en handhaving). Veel inwoners van Goes kennen hem uit de periode dat hij parkeercontroleur was.


Dag en nacht

AV’56 verliest in Paul Pieters een man, die dag en nacht met de vereniging bezig was, en ook met de atletieksport in het algemeen. Ook thuis stonden zijn handen en zijn geest nooit stil. Hij volgde alle kampioenschappen realtime van minuut tot minuut op tv.

Atletiek was zijn leven, de vereniging was zijn leven, Paul wás AV’56. Hij was binnen onze vereniging een icoon, één brok wandelende historie. De vereniging verliest in hem een mensenmens, wiens hart 50 jaar voor AV’56 klopte. We wensen Anneke, Marieke, Koen, kleinkind Luuk en verdere familie veel sterkte. Hij ruste in vrede.

paul_clubactie_2018.jpg

FOTO: Een van de laatste foto’s die van Paul gemaakt is. Bij de kantine deelde hij maandag 10 september jl. aan de jongste pupillen lotenboekjes uit voor de Grote Clubactie.

Share this post