De inschrijving voor de eendaagse cursus Jurylid Algemeen loopt boven verwachting. Op dit moment hebben zich al tien kandidaten aangemeld, onder wie negen AV’56-leden. Dat is zeer bevredigend!

Met deze stand van het aantal aanmeldingen gaat de cursus dus zeker door. Maar omdat de belangstelling voor het jurylidmaatschap binnen de vereniging kennelijk prominent aanwezig is, is de inschrijftermijn verlengd. Wegens succes geprolongeerd! De aanvankelijke inschrijftermijn sloot op 15 februari, maar is nu verschoven naar 1 maart.

De (gratis) cursus wordt gegeven door vader en zoon Johan en Stefan Stokman, in onze eigen kantine. Datum: zaterdag 7 maart a.s. De morgensessie start om 9.00 uur met theorie. Om 12.00 uur is er een door AV’56 verzorgde lunch, en ‘s middags zijn er praktijklessen op de atletiekbaan. Aan het eind van de middag (15.30 uur) zijn de deelnemers dan officieel ‘algemeen jurylid’ van de KNAU. Hoe mooi is dat!


Veel werk te doen!

Je mag vanaf dat moment velerlei vrijwilligerswerk bij de wedstrijden doen: tijden registreren, prestaties opmeten, helpen bij de start, de atleten afroepen bij de finish, assisteren bij hoog- en verspringen, etc. Voor iedere vereniging zijn deze mensen onmisbaar. Zonder hen zijn de wedstrijden niet mogelijk....

Voor ouders van onze pupillen, en voor de junioren A en B is het een mooie kans om in 2020 meteen belangrijk te zijn bij de wedstrijden van AV’56 (of elders). De cursus staat ook open voor deelnemers van andere atletiekverenigingen!


Meld je snel aan!

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan vóór 1 maart aan (verlengde inschrijftermijn) bij Wim Wouters, coördinator jurycommissie AV’56, tel. 06-8333 6660, mail: woutersw@zeelandnet.nl of via het aanvraagformulier ‘Jurylid Algemeen’ op de site van de AtletiekUnie. De link is: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/juryopleidingen/jurylid-algemeen. (Cursusnummer 60). De AtletiekUnie speelt de namen van de aanmelders dan door naar Wim Wouters.

Om een mogelijk misverstand weg te nemen: uiteraard krijg je als jurylid géén andere vaste verplichtingen binnen de vereniging.

 

 

FOTO: Juryleden Algemeen aan het werk bij de verspringbak, tijdens de Onderlinge Oefenwedstrijden van vorig jaar. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post