Vanaf nu is de inschrijving geopend voor deelname aan de Kanjerloop. Wie wil meesporten voor het goede doel dicht bij huis, kan zich nu aanmelden, en wel via www.atletiek.nu.

De Kanjerloop is het atletiekevenement dat we op vrijdag 14 december gaan houden voor Café des Artistes, een charitatieve bestemming die is uitgekozen door ons ernstig zieke jeugdlid Jade de Lange (10). Zij heeft een zwaar jaar van kankergerelateerde ziekenhuisopnames achter de rug en is nog altijd in behandeling in het Prinses Maxima Centrum (voor kinderoncologie) in Utrecht.

Tijdens haar diverse ziekenhuisopnames heeft Jade veel steun en plezier gehad van het ‘Café des Artistes’ (www.cafe-des-artistes.nl). Dat is een soort rijdend kunstatelier: een grote kar met materialen, die langskomt bij de kinderen om met hen unieke kunstobjecten te maken, zoals een beeldje of een portret. Dat gebeurt een-op-een.


Speciale bankrekening

Alle inkomsten van de Kanjerloop-avond (inschrijfgelden, kantineopbrengsten, fundraisingacties, vrije giften) gaan naar het door Jade gekozen doel. Wie op vrijdag 14 december niet kan komen, kan het evenement tóch steunen.

Er is door onze penningmeester een speciale Kanjerloop-bankrekening geopend, waar alle ‘Jade-gelden’ worden verzameld. Voel je vrij om alvast een bijdrage te storten op die rekening: NL96 RABO 0333 3991 61 t.n.v. Goese atletiekvereniging AV’56.

 

 Inschrijven door de sportieve avond van 14 december kan vanaf nu op: www.atletiek.nu/wedstrijd/main/25120.

Info over de actie is te vinden op onze site.

En wie Jade’s ervaringen van het afgelopen jaar wil lezen, kan ’s kijken op haar blog: www.kanjerjade.nl .

 

jade_kanjer_2018.jpg

FOTO: Jade op de atletiekbaan, in de tijd vóór haar ziekte. Na de stamceltransplantatie tussen medio augustus en eind september jl. is ze intussen weer thuis. Haar gezondheid is echter broos. En ze moet nog enkele malen per week op controle in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. (Foto: fam. De Lange).

 

Share this post