De flyers en de posters die we gaan gebruiken als promotie voor de Kanjerloop van vrijdag 14 december, zijn binnen! Bij de werving van deelnemers kunnen we nu naar een hogere versnelling schakelen.

De verspreiding van de flyers wordt ‘anders dan anders’ ter hand genomen. Gewoonlijk worden ze in de kantine en in de kleedkamers gereedgelegd ter medeneming. Dat wordt nu anders aangepakt. De jeugdatleten krijgen het drukwerkje persoonlijk uitgereikt. En met de inzet van die jeugdatleten worden de flyers ook aan de volwassenen persóónlijk uitgereikt op hún trainingsavonden. Dat is o.m. afgelopen dinsdagavond 6 november al gebeurd.

Verder worden de flyers uiteraard breed verspreid op de Bisschop Ernstschool, de school van ons zieke jeugdlid Jade de Lange die het goede doel van 14 december heeft uitgekozen. Daarna zullen we ook andere scholen in Goes benaderen. De grote posters kun je in de komende weken overal in Goes tegenkomen, op plaatsen waar veel (sport)mensen komen. Immers, we richten ons op iedereen: iedereen mag meedoen!


Knutselwagens voor kankerpatiëntjes

Het goede doel, dat Jade heeft uitgekozen is het project ‘knutselwagens voor kankerpatiëntjes’ van Café des Artistes. Ze heeft zelf veel liefde en plezier ondervonden van dit project, alle keren dat ze in het Prinses Máxima Centrum (voor kinderoncologie) te Utrecht verbleef. Ze is in dat ziekenhuis overigens nog altijd in behandeling na de stamceltransplantatie, die ze enkele weken geleden onderging. Nog altijd moet ze enkele keren per week terug naar Utrecht.

Inschrijven voor deze atletiekavond-voor-het-goede-doel kan via www.atletiek.nu/wedstrijd/main/25120 (volwassenen) of via het inschrijfformulier op onze site (www.av56.nl) (pupillen en basisschoolleerlingen). Zie de blauwe link ‘Kanjerloop’ in de agenda op de homepage. Na-inschrijven op de avond zelf kan ook. De kosten bij voorinschrijving zijn 5 euro voor de pupillen en 7,50 euro voor alle overigen. Méér inleggen mag natuurlijk ook! De pupillen beginnen om 18.30 uur, de overigen om 19.30 uur.

 

 kanjerflyer3_2018.jpg

FOTO: Jade de Lange, pupil, toont zelf de officiële eerste poster van ‘haar’ Kanjerloop van vrijdag 14 december. (Foto: Vivian Karelse).

 

 

Share this post