Tijdens de oudejaarsbijeenkomst in de kantine heeft voorzitter Cees-Jan Berman mogen bekendmaken, wat de eindopbrengst was van de twee acties die AV’56 de afgelopen maanden voerde. De Kanjerloop bracht uiteindelijk maar liefst 5465 euro (!). De Grote Clubactie kwam tot het recordbedrag van 2826 euro.

Na de Kanjerloop van vrijdag 14 december jl. was de tussenstand aan het eind van de avond al ruim drieëneenhalfduizend euro. De actie ging door tot het eind van de maand december, omdat er nog diverse activiteiten liepen. Zo bracht de Warmathon van Jaro (23 december) maar liefst 450 euro op.

De oudejaarsbijeenkomst in de kantine werd door good old Jan Fraanje aangegrepen om de vertellen, dat een groep vrijwilligers nóg eens 200 euro schonk. Dat was een bedrag, dat de vrijwilligers van AV’56 die tijdens de Kustmarathon hun diensten hadden aangeboden, hadden gekregen voor hun inzet.

Ze besloten gezamenlijk om dat bedrag te schenken aan de Kanjeractie van Jade de Lange. Zo liep het saldo van de speciale Jade-bankrekening gaandeweg op tot 5456 euro per ultimo december.

De familie De Lange kon bij de bekendmaking van het eindbedrag niet aanwezig zijn, omdat het gezin op dat moment genoot van een welverdiend weekendje vrij in Villa Pardoes in Kaatsheuvel. Maar ze lieten direct weten, zéér onder de indruk te zijn van het eindbedrag voor het goede doel. ‘Supergaa!’, was hun reactie.

Het bedrag wordt in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk aangeboden aan het Café des Artistes. Wat dat is, werd eerder al beschreven in diverse artikelen op onze site. Zie aldaar.

Overigens werden de voornaamste ‘trekkers’ van de Kanjeractie in de kantine door voorzitter Cees-Jan Berman naar voren gehaald en voorgesteld: Janet van Zweden, Vivian Karelse en Wil Zweemer.

De Grote Clubactie kreeg op deze laatste decemberdag óók zijn eindbeslag. Bekend was al, dat de verkoop van loten bij onze vereniging dit jaar een recordhoogte had bereikt. Dat was een van de grootste wensen van de GCA-coördinator bij AV’56, Paul Pieters. Hij overleed echter kort na de start van de actie 2018. Zijn vrouw Anneke en dochter Marieke namen het werk direct over.

Vooral de jeugd heeft zich de benen uit het lijf gelopen om de wens van Paul in vervulling te laten gaan. Zijn droom om minimaal 750 loten te verkopen, werd verre overtroffen: er werden maar liefst 1206 loten (!) verkocht. Dat leverde de clubkas de lieve som van 2826,80 euro netto op, te besteden aan jeugddoeleinden bij de vereniging. AV’56 werd met dat resultaat ook Zeeuws ‘kampioen’.

Mevrouw Pieters was dankbaar en zéér aangedaan bij het vernemen van het eindbedrag. Ze bracht in herinnering, hoe graag haar man een recordverkoop wilde realiseren. “Ik denk dat ik namens Paul spreek, als ik zeg dat jullie allemaal een knuffel van hem krijgen”, zei ze.

(Het overige nieuws van de Oliebollenloop is te vinden in een ander bericht op deze site).

 

FOTO: Mevrouw Anneke Pieters toont het eindbedrag van de Grote Clubactie bij AV’56. Onze vereniging werd daarmee ook ‘kampioen’ van Zeeland.

 

FOTO: Jan Franje (links) maakt bekend, dat de Kanjeractie óók nog eens 200 euro krijgt van een vrijwilligersbedrag uit de Kustmarathon. Rechts van Jan Fraanje de ‘trekkers’ van de Kanjerloop en de overige Kanjer-acties: v.l.n.r. Wim Zweemer, Janet van Zweden en Vivian Karelse (Foto’s: Huib Boogert).

 

Share this post