Zelden heeft bij AV’56 een eigen wedstrijd zo veel impact en succes gehad als de Kanjerloop van december jl. Minstens honderd  vrijwilligers waren (in het groot of in het klein, ieder op zijn eigen stek) in touw voor de organisatie. De deelname was enorm en de opbrengst voor het goede doel ook.

Als uitvloeisel van de Kanjerloop (met als goed doel het Café des Artistes voor zieke kinderen in het kinderoncologisch Prinses Máxima Centrum in Utrecht) werd vorige week 27 februari in Goes de eindopbrengst symbolisch overhandigd aan de initiatiefneemster van het kinder-kunstproject, Eliana Asselberghs.

Haar Café des Artistes werd gekozen als goed doel op aanwijzen van ons jeugdlid Jade de Lange, die in 2017 en 2018 in het genoemde kinderoncologie-ziekenhuis werd behandeld en verpleegd, en die veel steun en afleiding van het project ondervond.


Atleet uit ons logo

Als blijvend aandenken aan de Kanjerloop hebben Jade en Eliane daarom voor onze vereniging een kunstwerkje gemaakt. Het stelt een atleet voor. Jade en Eliane hebben daarbij goed gekeken naar ons logo. Het lijkt precies!

Het beeldje is gemaakt met behulp van zogenaamd buigbaar draad. De basis-lichaamsvormen van de atleet werd met dat draad ‘geknutseld’. Daarna werd er een speciaal papier omheen gewonden. Vervolgens werd het op een vierkant voetstukje gezet. Het voetstukje is aan allevier zijden voorzien van de basisgegevens van de Kanjerloop: naam, datum, hoofdpersoon (t.w. Jade) en een welgemeend ‘Bedankt!’. Op de foto’s (zie hieronder) is het eindresultaat te zien.


Overhandiging

Het beeldje werd door Jade en Eliane op de eerdergenoemde 27 februari, tijdens een bescheiden bijeenkomst in het Lunchcafé Stadhuis, overhandigd aan onze jeugdcoördinator Vivian Karelse. Zij heeft er intussen voor gezorgd, dat het een plaatsje heeft gekregen in een van de twee trofeeën-vitrinekasten in de kantine.

De symbolische overhandiging van het formidabele eindbedrag (5435 euro) op 27 februari is intussen gevolgd door de daadwerkelijke overdracht van de Kanjerloop-opbrengst. Immers, afgelopen weekend heeft onze penningmeester John van Anrooij het bedrag per bank overgemaakt naar het Café des Artistes.

 

(Hiermee sluiten we de berichtgeving over de Kanjerloop af. Het waren, eind 2018, gedenkwaardige weken, waarin iedereen veel ideeën heeft geopperd en veel werk heeft verzet. ‘Trots op de vereniging’: we hebben na afloop vaak gehoord! -  HB.)

 

 jadebeeld1_2019.jpg

jadebeeld5_2019.jpg

jadebeeld4_2019.jpg

jadebeeld3_2019.jpg

jadebeeld2_2019.jpg

FOTO’S: Het beeldje van Jade, dat in een van de vitrinekasten in de kantine is te bewonderen. De vier kleinere foto’s tonen de voetschriften.

 

Share this post