Nu de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne loopt (4-16 april), is het wellicht nuttig om stil te staan bij de vraag, hoe AV’56 aan nóg meer stemmen kan komen, zodat ook het uit te keren bedrag voor onze vereniging kan stijgen.

Voor de Rabobank Clubkas Campagne in onze regio mogen uitsluitend leden van de Rabobank Oosterschelde hun stem(men) uitbrengen. We kunnen dus de steun voor AV’56 vergroten, als méér leden van onze vereniging ook lid van de Rabobank zouden worden.

We kunnen ons voorstellen, dat er nu AV’56-leden zijn, die zich afvragen, hoe ze ook een stem (of meerdere stemmen) kunnen uitbrengen. Wel, als je geen lid bent, ben je voor dit jaar te laat. Maar je kunt je alvast voorbereiden op volgend jaar!

Wie direct lid wordt, kan volgend jaar ook meedoen aan de stemmingronde voor de Clubkas Campagne. Tijdig anticiperen dus, en nú lid worden! Op de site van de bank is te vinden, hoe dat moet: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/uw-lidmaatschap .

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Integendeel, je krijgt er een aantal leuke dingen voor terug, zoals een ledenmagazine en exclusieve ledenaanbiedingen. Ook kan een lid zich laten kiezen in de ledenraad van de bank. Zie voor dat alles de bovenstaande link.

 

(Aan degenen die wél Rabo-lid zijn, maar nog niet gestemd hebben: vergeet niet om je stemmen uit te brengen. Dat kan tot maandag 16 april).

Share this post