Het was nog nooit vertoond in de Meidoornloop te Nisse. En je mag je afvragen, of het ooit ergens in Nederland vertoond is: hardlopers die zich in een kerk omkleden onder welluidend orgelspel. De deelnemers aan de Meidoornloop van zaterdag 12 mei hadden die primeur!

Organist was Eric Wolfert uit Dirksland (Goeree-Overflakkee). Hij deed een greep uit zijn uitgebreide repertoire. Hij speelde toepasselijke nummers als ‘You never walk alone’, maar ook religieuze liederen als ‘Nader tot u’.

Eric is in de atletiekwereld geen kat in een vreemd pakhuis. Integendeel. Hij is lid van de AV Flakkee, behartigt daar de publiciteit en heeft zitting in een of meer commissies. Met grote regelmaat loopt hij wedstrijden, ook in Zeeland.

Maar hij is ook een begaafd kerkorgelbespeler. En dat bracht hardloopfotograaf Arjan Schotanus (‘Fotorunner’) van Walcheren op het idee om Meidoornloop en Eric Wolfert bij elkaar te brengen. Hij legde zijn suggestie neer bij het kerkbestuur van Nisse en bij Meidoornloop-organisatoren de Zaklopers.

Het resultaat was, dat Eric die zaterdagmiddag 12 mei het orgel vol enthousiasme bespeelde, toen de deelnemers zich voor en na de wedstrijd omkleedden in de 15e-eeuwse Mariakerk. Alleen tijdens de wedstrijd bleef het stil. Uiteraard, zijn publiek liep op dat moment door de meidoorndreven en over de bloemdijken rond Nisse.

En de lopers? Die keken verbaasd naar het orgel en lieten de kerkelijke klanken met instemming en verwondering op zich neerdalen. Zouden ze zich bewust zijn geweest van het unieke karakter van dit Nisse-initiatief?

 

 organist_meidoorn_2018.jpg

FOTO: Hardloper Eric Wolfert van AV Flakkee in een compleet andere rol: die van kerkorganist tijdens de Meidoornloop in Nisse. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post