Het einde van het zomerseizoen is zeer nabij. Het was een mooi seizoen met vele hoogtepunten, zowel bij de senioren als bij de junioren.

Als we ons binnen dit item focussen op de jeugd is er natuurlijk die titel voor de jongens A-junioren 4x400m ploeg tijdens het NK in Breda. Daarnaast mochten de jongens A als competitieploeg naar de landelijke finale, waar zij meer dan verdienstelijk in de top 8 zijn geëindigd.

Er waren finaleplaatsen tijdens de  NK B-junioren, de nationale D-spelen en de nationale C-spelen. Er waren mooie prestaties tijdens Zeeuwse en nationale wedstrijden. Er zijn nationale titels ten deel gevallen aan 'onze' atleten op disciplines die de atletiek zeer nabij zijn. zoals de triatlon. 

Maar bovenal zijn er pluimen uit te reiken aan al die jeugdatleten die het beste uit zichzelf hebben gehaald, die hebben getraind en zich hebben ingezet om zichzelf te verbeteren, uit enthousiasme voor de atletiek (wat is het toch een fantastische sport!) en de uitstraling van de vereniging.  

Het streven is vanuit de vereniging om voor een klimaat te zorgen dat alle atleten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hetzij op landelijk niveau, hetzij op persoonlijk niveau. Dat is uiteraard een primair doel voor allen.  

Maar laten we een hele belangrijke groep niet vergeten: ook de pupillen zijn een essentieel onderdeel van de vereniging, al komen hun verdiensten zelden in een breed daglicht te staan. Wat uiteraard niet betekent dat zij minder belangrijk zijn. Verre van, zelfs. De jeugd heeft immers de toekomst. Het

'Dafne-effect' blijft binnen AV'56 nog een klein beetje uit. Het is een grote uitdaging voor de vereniging om de potentiële Dafnes, de trainingsgenootjes van de potentiële Dafne en haar vrienden en vriendinnen aan te trekken, en de ruimte te bieden zichzelf te ontwikkelen.


Einde zomerseizoen

Het einde van het zomerseizoen betekent het (gevoelsmatige) einde van een tijdperk voor een aantal atleten; maar ook een start van een nieuw tijdperk omdat er een verschuiving plaatsvindt in categorieën. B-pupillen worden A1-pupillen. A2-pupillen worden D-junioren. En zo zijn er nogal wat overgangen.

Om de overgang naar een hogere categorie en vaak ook een andere trainer zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is er gewerkt aan een trainingsopzet waarbij het aanbod voor diverse categorieën is uitgebreid en verbreed. In navolging van het beleid van de AtletiekUnie wordt gestreefd naar een completer aanbod van in ieder geval twee trainingen per week per categorie;  AV'56 streeft er in ieder geval naar om dit te kunnen aanbieden vanaf de A1 pupillen.

De huidige planning is nog niet definitief, maar het doel is om dit binnen nu en zeer korte termijn compleet te maken. De desbetreffende trainers zullen alle belangrijke informatie dus op korte termijn communiceren naar atleten en ouders. Het gaat hierbij om trainingsinvullingen én om de vraag om als groep aan wedstrijden deel te nemen. Dat laatste gebeurt op dit moment ondanks alle mooie prestaties (te) weinig.


Veranderingen zijn soms nodig

Veranderingen in trainingsaanbod en wedstrijdintentie zorgen altijd voor enige onrust. Doch veranderingen doorvoeren is soms noodzakelijk om de jeugd te behouden en te binden aan de vereniging. Immers, om nog maar eens een quote aan te halen van een bekende tienkamper: "Atletiek is de mooiste sport aller tijden".

Laten we deze boodschap als vereniging, trainers, ouders en andere betrokkenen meegeven aan de huidige generatie, zodat iedereen passie gaat voelen voor de atletieksport. De passie die de atletiek verdient. Van jeugd tot trainer, van ouder tot vrijwilliger.
Met zijn allen kunnen we er voor zorgen dat de (jeugd)atletiek toekomstbestendig wordt en blijft. Op naar 2017.

 

 

Share this post