De reden van deze korte ‘oude’ serie op onze site is gelegen in het feit, dat de redactie de beschikking kreeg over de ontstaansgeschiedenis (in 1945) van de handbal- en atletiekvereniging Hellas te Goes. Die geschiedenis staat in enkele clubbladen. Van deze vereniging Hellas is uiteindelijk AV’56 afgesplitst.

In het clubblad van mei 1945 van Hellas staat, dat in de oorlogsjaren er weinig atletiekwedstrijden waren. Een aantal leden (H. v.d. Sluis, J. Heijdens, N. Gelok en H. Visser) besloot eens krachtig te gaan trainen. Zij haalden goede resultaten en de atletieksport in Goes leefde daardoor op.

Er ontstonden in die oorlogsjaren echter problemen binnen de vereniging ‘Goes’, waar ze toen lid waren, omdat de atleten niet serieus werd genomen door het bestuur (zo schrijft clubbladredacteur L. Kramer).  “De moeilijkheid was het niet kunnen samenwerken met het bestuur van Goes. Deze moeilijkheden zouden enkel opgelost kunnen worden door de oprichting van een eigen club, maar door maatregelen van de Duitse bezetter was dat in de oorlog niet mogelijk”.

De oorlog was echter nauwelijks voorbij, of de atletiekafdeling van ‘Goes’ ging op eigen benen staan, en wel onder de naam Hellas. Of, zoals Kramer het verwoordt: “We kunnen nu niet meer worden tegengewerkt door een bestuur, dat niets voor onze sport voelt”. Er werd bij Hellas tegelijkertijd ook een handbalafdeling opgericht.


Springbak zonder zand

In het hier besproken clubbladnummer van mei 1945 staat overigens ook een wat vreemd bericht over een springbak. Dat gaat ongeveer zo: “Sedert lange tijd ligt nu op ons trainingsterrein een put, die als springbak moet dienen. Het grote bezwaar is echter, dat er geen zand in de springbak ligt. Ook ontbreekt de aanloop”. En dan vraagt de redactie zich af: “Wanneer zal hierin verandering komen? Is het gebrek aan materiaal hier de oorzaak?”

Het is een ietwat onbeholpen manier van werken. Als de redactie zoiets wil weten, kan ze zich toch gewoon tot het bestuur wenden met die vraag? Of wellicht tot de gemeente? Vragen stellen in het clubblad helpt natuurlijk niet. De leden zijn alleen gebaat bij antwoorden.

*** Zoals we in de vorige aflevering namen hebben genoemd, doen we dat hier nóg eens. Misschien kennen de oudere leden uit Goes hier nog mensen van. In mei 1945 meldden zich de volgende leden bij de atletiekafdeling van Hellas aan:

Heren senioren

  • C.M. Schipper, Nieuwstraat 45
  • E.J. Sinke, Grote Markt 3
  • Th. Reijerse, Westwal 30
  • W.D. Schrier, Biezelingsestr, Kapelle

Heren junioren

  • A.J. Minnaard, ’s-HHK.dijk 29
  • J. de Kok, Wijngaardstr 9
  • D. Jacobs, Scheldestraat 37

Dames senioren

  • L. Trimpe, St, Adriaanstr 21
  • C. Schipper, Heernisseweg 132

Het aantal leden was in die maand al opgelopen tot 125.

 (wordt vervolgd)

 

avtoen3_2019.jpg

FOTO: De atletiekafdeling van de atletiek- en handbalvereniging Hellas kwam in 1945 letterlijk en figuurlijk wat moeizaam uit de startblokken. De ‘baan’ was een grasbaan. (Foto: Beeldbankzeeland.nl)

 

Share this post