Binnen AV’56 worden momenteel verwoede pogingen in het werk gesteld om een vaste groep vrijwilligers te formeren die het onderhoud aan clubgebouw, omgeving, baan en materialen voor zijn rekening neemt.

We hebben sinds anderhalf jaar een prachtig vernieuwd clubgebouw. Goed onderhoud is het behoud van zo’n kostbaar bezit. Coördinator gebouw/materiaal Frank Bakker en vrijwilliger Paul Pieters streven daarom naar een brede groep helpers, die systematiek brengt in het onderhoud.

Daarbij denken ze niet uitsluitend aan de leden, maar vooral ook aan de ouders van jeugdleden. En uiteraard zijn ook opa’s en oma’s van jeugdleden van harte welkom om clubgebouw, baan en materialen voor nu en in de toekomst spic en span te houden.


‘Werkvoorbereider’ geeft leiding

Er is momenteel een flinke hoeveelheid achterstallige werkzaamheden te verrichten, zoals reparaties, verbeteringen en onderhoud op de baan en aan het gebouw. Maar ook moeten de ramen enkele keren per jaar gezeemd worden, alsook de kunststof boeiborden. Het is ‘klein bier’, maar het moet wél gebeuren. Sommige werkzaamheden zijn eenmalig, sommige komen maar eenmaal per jaar voor, sommige hebben een interval van enkele maanden.

De bedoeling is om ruim van tevoren aan de vrijwillige helpers aan te geven, wanneer wat gaat gebeuren. Omgekeerd melden de vrijwilligers vooraf, wanneer ze wel/niet beschikbaar zijn. Dan kan de ‘werkvoorbereider’ daarmee rekening houden.


Speciaal e-mailadres voor aanmelding

Voor deze onderlinge communicatie is een speciaal e-mailadres in het leven geroepen: av56oh@zeelandnet.nl (waarbij de letters ‘oh’ staan voor ‘onderhoud’ en uiteraard niet voor ‘ouwehoeren’). Vertel via dat mailadres op welke weekdag (morgen-middag-avond) of zaterdag je beschikbaar bent en wat eventueel je specialiteit is. Of wat je graag doet. Iedereen is welkom, ook zonder speciale kennis of vaardigheid.

Dus meld je aan via het bovengenoemde mailadres. Paul Pieters stelt ook zijn privételefoonnummer open voor aanmeldingen: 0113-214101.

Een aantal werkzaamheden die regelmatig terugkeren of die op korte termijn enige urgentie krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • het opnieuw inrichten van de rekken in de materiaalberging
 • reparatie van de speren (het opnieuw aanbrengen van de windsels)
 • nieuwe bergplaats maken voor de speren
 • voor bepaalde materialen (banden, horden) een nieuwe, vaste plaats maken
 • tuinonderhoud/baanonderhoud e.d. (gebeurt nu door Adrie Mathijssen)
 • extra verlichting definitief ophangen in de materiaalberging
 • nieuw plafond aanbrengen in de cv-ruimte
 • de buiten-materiaalcontainer herinrichten
 • regelmatige schoonmaakwerkzaamheden aan gebouw
 • schilderwerk aan deuren
 • er moeten nieuwe folderstandaards worden gezocht of zelf gemaakt
 • we zoeken nog een set winkelmanden voor het opbergen van de discussen (identiek aan de manden voor de kogels). Of een soort manden dat ook voor dit doel gebruikt kan worden.

Bovenstaande werkzaamheden en initiatieven zijn slechts een bescheiden greep uit het hele werkprogramma. Het is duidelijk, dat het bezit van een mooi clubgebouw de morele verplichting met zich meebrengt om het gebouw (en de verdere bezittingen) zorgvuldig te onderhouden.

Daarom: meld je aan op av56oh@zeelandnet.nl en vertel wát je kunt en wannéér! De eerste oproep aan de leden, die onlangs via e-mail verstuurd is, heeft al aardig wat aanmeldingen opgeleverd. Maar de groep is nog lang niet groot genoeg.

(Kijk HIER voor het fotoalbum van werkzaamheden die nog gedaan moeten worden én dingen die al gedaan zijn).

 

FOTO: Onderhoud aan de AV’56-bezittingen. Jos Walrave brengt een (broodnodig) ventilatierooster aan op de materiaalcontainer. (Foto: Paul Pieters)

 

Share this post