In het verslag van de Sasloop, vorige week, werd de vraag opgeworpen, welk AV’56-evenement ouder zou zijn: de Sasloop of de Wallenloop. In dat bericht lieten we het antwoord een beetje in het midden.

Onze oud-voorzitter Koos Oggel heeft intussen wat helderheid gebracht. Uit zijn relaas (puttend uit zijn herinnering en uit oude documenten) mogen we afleiden, dat de Wallenloop als wedstrijd aanzienlijk ouder is.

Koos schrijft in een reactie onder meer, dat hij destijds (in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw) trainer was van de dinsdagavondgroep. “In die periode liepen we de ene week een volledig programma op de baan, en de andere week kozen we voor ‘inlopen’ naar het Sas en terug,  en daarna nog wat tempolopen op de baan”.

“Dát is in 1982 de aanleiding geweest om de Sasloop, tot dan altijd een trainingsobject, een keer te verheffen tot wedstrijd. Dat was tijdens de clubkampioenschappen”.

“Op 25 september 1982 waren de clubkampioenschappen op de baan. Die dag liepen de ‘langeafstandlopers’ op de baan eerst een 400 meter (65 sec.) en daarna een 1000 meter (2.55.00 min) en vervolgens een volledige Sasloop (28.12.00 min). Met die uitslagen werd dan een klassement gemaakt om te bepalen wie clubkampioen was. (Tussen haakjes de tijden van Koos zelf – red.). Sindsdien is Sasloop een traditie geworden. Eerst in september dus. Later is de loop verschoven naar de eerste dinsdag in juni”, aldus Koos.

Aan de hand van de herinneringen van onze oud-voorzitter mogen we dus gevoeglijk aannemen, dat de Sasloop als wedstrijd dateert van 1982. Dat betekent, dat de Sasloop vorige week dus voor de 36e keer werd gehouden. De Wallenloop van januari jl. hebben we als vereniging geafficheerd als de 57e versie. Daarmee is de kernvraag beantwoord: als wedstrijd is de Wallenloop het oudst; ze wint het royaal van de Sasloop!

 

walsas_2018.jpg 

FOTO: Koos Oggel (zittend, oranje hesje) administreert bij de start van de Sasloop van 5 juni jl. Over belangstelling van de lopers heeft hij niets te klagen… (Foto: Huib Boogert)

 

Share this post