Van diverse ouders en van diverse jeugdleden is bekend, dat ze graag de eerstkomende ‘jurycursus algemeen’ zouden willen volgen. Die gelegenheid lijkt nu aanstaande!

Bij DeltaSport Zierikzee worden de mogelijkheden onderzocht om deze winter een leergang ‘jurycursus algemeen’ op touw te zetten. De collega-vereniging heeft gevraagd, of er bij AV’56 wellicht gegadigden zijn voor deelname.

DeltaSport vindt, dat voor een succesvolle cursus minstens 10 kandidaten zich moeten aanmelden, anders is de deelname te ‘klein’. Delta Sport alléén kan geen 10 mensen op de been brengen. Dé kans dus voor AV’ers om aan te sluiten!

Er zijn voor de cursus nog geen data vastgesteld. Eerst wil DeltaSport onderzoeken, of er voldoende animo is. Daarna worden data ingepland.

Om de cursus te mogen volgen, moet je lid zijn van een atletiekvereniging die bij de AtletiekUnie is aangesloten. Bij AV’56 word je (in geval van een inschrijving) door het bestuur aangemeld bij de AtletiekUnie. De unie registreert je dan na voltooiing van de cursus als jurylid.


Duizendpoot

Een officieel opgeleid ‘jurylid algemeen’ is binnen een atletiekvereniging eigenlijk een duizendpoot. Bij het hoogspringen legt hij/zij (hierna te noemen: hij) de afgesprongen lat terug, of noteert hij de spronghoogte. Bij de werpnummers meet hij (met lint) de geworpen afstand, of noteert hij de afstand of brengt hij de speer, discus en kogel terug. Bij het kogelstoten egaliseert hij na elke worp het perk. Bij het verspringen wordt de aanloop vrijgegeven, wordt de bak aangeharkt en wordt de gesprongen afstand genoteerd. Bij loopnummers wordt handgeklokt.

Kortom, een ‘jurylid algemeen’ is van alle markten thuis. Hij is multi-inzetbaar.


Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus bestaat uit 12 modules van één uur. In overleg met de opleider bepalen de cursisten zelf uit hoeveel contacturen een groepsbijeenkomst bestaat (bij voorkeur vier bijeenkomsten van drie uur).

Geïnteresseerden melden zich aan door rechtstreekse inschrijving via de website van de AtletiekUnie. Bij inschrijving moet je in het bezit zijn van een geldig AtletiekUnie-lidnummer. Alléén leden zijn verzekerd tijdens de cursus en krijgen toegang tot het digitale lesmateriaal. (Niet-leden worden door hun vereniging alsnog aangemeld als lid dan wel jurylid in opleiding).

Ongeveer een week voor de startdatum ontvangen alle deelnemers en de opleider een bevestiging, en krijgen zij toegang tot het digitale lesmateriaal.

Er is géén afsluitende toets of examen. De opleider bepaalt aan de hand van indrukken en aanwezigheid, of de cursist geschikt is om zelfstandig aan de slag te gaan.

De opleider stuurt de lijst met ‘geslaagde’ cursisten binnen een week na de laatste bijeenkomst naar de AtletiekUnie. Daar wordt gezorgd, dat de cursisten officieel hun juryaantekening krijgen.

Als je geïnteresseerd bent in de cursus ‘jurylid algemeen’ (cursusnummer 60 op de site van de AtletiekUnie), dan kun je dat melden bij voorzitter@avdeltasport.nl of voorzitter@av56.nl. Zij verzamelen de namen van de kandidaten.

 

 jury_cursus_2018.jpg

FOTO: Juryleden zijn van alle markten thuis.

 

Share this post