Onnadenkendheid bij enkele deelnemers aan de recreatielopen (3, 6 en 9 km) in Wolphaartsdijk heeft afgelopen weekend geleid tot grote verwarring bij de uitslagenverwerking.

De uiteindelijke uitkomst van de chaos was, dat minstens 10 recreatielopers uit de uitslagenlijst geschrapt moesten worden. Ze hadden niet gelopen waarvoor ze hadden ingeschreven.

Onder hen waren ook enkele AV’56’ers. Tijdwaarnemer en uitslagenverwerker Sjaak Sinke heeft de hele zondag moeten besteden aan het benaderen van de deelnemers met zijn vragen. Hij sprak van ‘een puinhoop’.

De voornaamste oorzaak van de onduidelijkheden was de harde wind. Tijdens de een, twee of drie rondjes (van elk 3 km) in en rond het dorp konden sommige recreatieve lopers nauwelijks optornen tegen de harde wind (kracht 7).  Vooral op de boomloze Aardebolleweg stormde het flink.

Een aantal deelnemers aan de 6 km en 9 km besloot daarom vroegtijdig de strijd te staken en al na 3 km of 6 km te finishen. Ze vergaten echter bij de jury te melden, dat ze een kleinere afstand hadden gelopen dan waarvoor ze hadden ingeschreven. Uit hun startnummer was ook niet altijd af te leiden, wanneer ze moesten finishen.

Uitslagenverwerker Sjaak Sinke heeft intussen een aantal suggesties gedaan aan de organisatoren (t.w. het plaatselijk comité + de WTC van AV’56) om de Wolphaartsdijkse recreatielopen volgend jaar anders aan te pakken.

Echter, van de deelnemers mag ook worden verwacht, dat ze zich even melden bij de jury, als ze eerder finishen dan de door hen opgegeven afstand (of ze gaan gewoon niet door de finishfuik).

Met de tijdwaarneming en de uitslagenverwerking van het hoofdnummer, de ’15 km van Wolphaartsdijk’, was overigens niets mis. Die verliep vlekkeloos.

 

FOTO: De gelijktijdige start van de 3 km-, 6 km- en 9 km-recreatielopen in Wolphaartsdijk. Een aantal deelnemers op de 6 km en de 9 km stichtten verwarring door te vroeg te finishen en dat niet bij de jury te melden. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post