De recreantenloopgroep van de zaterdagmorgen (Hollandsche Hoeve) is ook weer van start gegaan, na ruim elf weken ‘stilstand’. Het was de laatste groep die deze week weer in clubverband aan de trainingen begon.

Deze loopgroep van trainer Adrie Mathijssen scoorde direct al een volle bak: het aantal deelnemers benaderde het toegestane maximum (15 personen). Veel lopers hadden elkaar maandenlang niet gezien. Er viel dus voor aanvang genoeg bij te praten.

De groep kreeg uiteraard (net als overige loopgroepen) op het hart gedrukt om de vereiste veiligheids- en hygiëneregels in acht te nemen. Daartoe kwam looptrainer Laurent van Nieuwenhuijze namens de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van AV’56 de zaken nóg een keer nauwkeurig uitleggen.

In de praktijk bleek enige aanpassing van de loopgewoonten in de Hollandsche Hoeve nodig, omdat de paden niet zo breed zijn. In de breedte is 1,5 m onderlinge afstand vrijwel niet te realiseren. Daarom werd besloten, om vooral áchter elkaar te lopen. Dan is de 1,5 meter afstand beter te handhaven.


Schrijf vooraf in!

Nu we de afgelopen week in clubverband allemaal weer (op beperkte schaal) aan het trainen zijn geslagen, is een korte terugblik op zijn plaats.

Van de trainers horen we, dat iedereen solidair is met elkaar en met de vereniging, door de regels loyaal op te volgen. Dat geeft reden tot tevredenheid.

Eén ding willen de Werkgroep 1,5 m en de trainers wél meegeven aan de leden van de loopgroepen: meld je vooraf aan als komt lopen! Dat is een verplichting van de overheid. De vereniging moet nauwkeurig bijhouden, wie er komen trainen, zodat in geval van een nieuwe besmetting de GGD ‘persoon 0’ snel kan traceren.


Eenvoudig formulier

De club heeft het de leden zo makkelijk mogelijk gemaakt door een supereenvoudig inschrijfformulier op de site te zetten (bovenaan op de homepage). Gebruik dat formulier! Wie niet inschrijft, mag niet meedoen!

 

zarecrcor2_2020.jpg

FOTO: De zaterdagmorgen-recreanten worden vooraf toegesproken door looptrainer Laurent van Nieuwenhuijze, namens de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van AV’56.

 

zarecrcor1_2020.jpg 

FOTO: Onder leiding van hun trainer Adrie Mathijssen lopen de recreanten zaterdagmorgen in het natuurgebied van de Hollandsche Hoeve. De foto is met telelens gemaakt. Dat vertekent het beeld. Het lijkt erop dat de lopers onvoldoende afstand houden, maar wees gerust: alles gaat volgens de regels.

 

Share this post